مشکل وان ایکس بت با وبمانی

مشکل وبمانی در واریز به وان ایکس بت

از بهترین روش های ایمن که همیشه به کاربران برای واریز و تسویه حساب در وان ایکس بت پیشنهاد میکنیم وبمانی است. وبمانی بستری امن ایجاد کرده و با پورسانت کم (حدود 8 دهم درصد مبلغ) و محیط کاربری روان از بهترین سیستم های پرداخت است که ایران را در لیست تحریم ندارد.

اول باید توجه داشت هنگام انتقال پول 0.8 درصد پورسانت خود وبمانی را در نظر گرفته باشید. یعنی هر مبلغی که از حساب وبمانی بخواهید پرداخت کنید، 0.8 درصد آنرا از مبلغ بایستی برای پورسانت خود وبمانی نگه دارید و باقی مبلغ را انتقال دهید. 1طذثف صثذئخدثغ

از مشکلات دیگر کاربران با وبمانی در پرداخت وان ایکس بت، وجود محدودیت های انتقال وجه در اکانت وبمانی است. باید توجه داشته باشید که وبمانی سه سطح کاربری دارد. آلیاس، فرمال و پرسونال. اگر تازه حساب وبمانی خود را ساخته اید و مدارکی ارسال نکرده باشید، حسابتان آلیاس میباشد و محدودیت تا سقف صد دلار در روز دارید و میبایست با ارسال اسکن مدارک (معمولا عکس کارت ملی) سطح حساب خود را فورمال کنید. (آموزش ارتقا حساب وبمانی را در اینترنت جستجو کنید)

سطح فرمال وبمانی محدودیت ها کمتر میشود و تا هزار دلار هم میتوانید پول پرداخت کنید.